Morální otázka? Animace – Kniha Job

Biblický příběh: Kniha Job od DarkMatter2525 (anglicky jazyk)
Velmi hezký animovaný příběh, který s vtipem poukazuje na sadistické a primitivní prvky náboženství a lidského myšlení, které jej vytvořilo.

Co se dovíme z knihy Job a předchozích knih Bible?
Bůh není metaforický, ale je aktivní entita, která organizuje zabíjení, vraždy a mučení za účelem testování. Potřebuje vševědoucí entita něco testovat? Copak neví výsledek? Hmm…
Potřebuje všemocná entita uctívání a zastrašování? Hmm…
Potřebuje dobrá entita úmyslně zabíjet nevinné, vyhlazovat celá města a utopit celý svět a všechno živé?
Potřebuje dobrá entita poslat na spolužijící kmeny mor, vši, puchýře, žáby, kobylky a nakonec zabít každé prvorozené dítě? Hmm…

Z příběhu vidíme běžné náboženské učení, shazování veškeré viny za vlastní situaci na oběť.
Oběť se časem sama začne považovat opravdu za vinnou.
Tedy, pokud se stala tragedie nebo úmrtí, tak je to proto, že byli hříšníci a že je Bůh opustil.
To, že by se mohly stát zlé věci i dobrému člověku, je vyloučeno.
Protože jak by všemocný, vševědoucí a dobrý Bůh mohl něco takového dopustit?
To by narušilo jejich víru. Je to tedy nemožné.

A to je velmi hloupý a krutý přístup, který přetrvává uvnitř nás i navenek ke strádajícím a trpícím v dnešní době. Je to názor, který zvětšuje utrpení a stres
a odvádí od skutečného pochopení světa, jaký je, a od hledání skutečných řešení.