Náboženství a new age nabízejí obchod.

Náboženství a new age jsou zajisté obchod, a to i z psychologického pohledu něco poskytují a něco také požadují. Co poskytují a co požadují?

Jaký produkt se zde prodává? Pravda, cesta a život? Nebo spíše naděje, útěcha, dobrý pocit, pocit elitismu nebo pocit sounáležitosti a bezpečí? Všechny cesty mají jedno společné a tím je víra. Stručně řečeno víra základem, je to posvěcená neochota k ověřování informací anebo zkušeností zdali nedošlo ke klamu nebo sebeklamu.

Pravda?
Pokud se jedná o pravdu, pak není potřeba víra, protože je-li něco pravdivé, pak v to není třeba věřit. Stačí ověřit. Důkladně a pečlivě, bez předem daných závěrů. A pokud někdo nemá zájem o takovéto ověření, anebo to považuje za nedůležité, pak odmítá pravdu. Pokud někdo tvrdí, že zná něco, co ve skutečnosti nezná a navíc nemá zájem ověřit co nejdůkladněji všechny faktory a motivace, pak je to hloupý člověk. A pokud to tvrdí jako pravdu ostatním, pak ten člověk lže. Lhaní není nic nového. Pokud z toho získá prospěch, ať již jen status, poslušnost druhých nebo emoční prospěch, pak je to podvodník páchající zločin.

Cesta?
Cesta na lepší místo než to, kde právě jsme. Změna k lepšímu je přítomná ve všech duchovních cestách. Můžeme ale změnit náš současný stav a život, když mu nerozumíme? Je možné bez porozumění naší současné psychologické, společenské a fyzické situace skutečně vytvořit lepší situaci? Porozumění je výsledkem pečlivého rozlišení toho, co je pravdivé, a toho, co není, bez ohledu na to, zda to, co není pravdivé, nám poskytuje útěchu, jistotu a pocit bezpečí.
Porozumění je získáno bdělým, čerstvým myšlením a odvahou, není to odměna za víru, následování ani za poslušnost. Nelze jej získat jako dar či odněkud jinud, zvenčí. Nemůže tomu být jinak, porozumění není obsah naší mysli,, ale schopnost zkoumání a vyhodnocení toho obsahu a ještě více zkoumání a vyhodnocení procesu samotného myšlení a jeho chyb uvnitř nás.

Život?
Život není statický a vždy se mění. Pokud se něco nemění, pak to není život. Statická mysl, která neumí nebo jí není povoleno volně inteligentně přemýšlet, je mrtvá mysl. A člověk je robotem, otrokem ideí z minulosti, neprozkoumaných ideí, které se časem budou více a více rozcházet se současným poznáním a životem.
A tato propast bude zdrojem iracionálního násilí, konfliktů, válek a smrti. Pokud nemyslíme, jsme otroky strachu podívat se životu do očí a děláme mnohé činy, abychom se mu vyhnuli. Tyto činy jsou zbabělé činy někoho, kdo slouží více smrti než životu. Jsou to činy člověka, který nezná pravdu ani cestu ani ji nechce znát a navíc se cítí oprávněn ji sociálním nátlakem nebo fyzickým a psychickým násilím zakazovat jiným. Není víry, která ve svém jádru nemá již semeno násilí. Iracionální násilí směřující k rozšiřování a udržování zdroje iracionálního násilí je nesmírně patologické, sadistické a hloupé. Historie to ukazuje opakovaně v mnoha podobách masových i v životě jednotlivců. Nejedná se tedy o náhodu, ale o jasný a plánovaný úmysl.

Laskavý pohled do pekla

Dlouhým vývojem a přes mnohá úskalí jsme získali skutečnou výhodu a pomocí ní jsme dosáhli ve světe pozici dominance a prosperitu. Naše lidská mysl je nástroj, který nás na vynesl na vrchol evoluční pyramidy.

Z důvodu tohoto úspěchu jsme naši mysl používali více a více a stala se komplexnější a inteligentnější než kdykoliv v minulosti. Je jisté, že jsme ve větším bezpečí vzhledem k okolnímu světu a přírodě než kdykoli předtím. Také až do současnosti je naše mysl zdrojem naší osobní prosperity. Zajišťuje navigaci ve světě a předvídání negativních okolností tak, že se jim můžeme vyhnout anebo je svojí aktivitou včas odstranit. Naše mysl skutečně dovede zajistit prosperitu a bezpečí.

Přes všechny tyto zřejmé výhody již před dlouhou dobou postřehlo několik všímavých lidi to, co do té doby nebylo úplnou samozřejmostí. A pokud to bylo známo, pak to nebylo do té doby na vysokém stupni priority.

A to je:

Naše mysl v nás tvoří stres a napětí, které ale již nepochází z reality nebo myšlení přímo spojeného s realitou, ale pouze z myšlenkových struktur, ideí a představ. A tento stres a napětí vyústí v myšlenkové procesy a později v jednání, které není racionální. Které je více nebo méně v rozporu s realitou.

Je možné tuto situaci pozorovat studiem lidské historie anebo jen v našem osobním životě.
Není to nic k čemu potřebujete metodu, cizí exotická slova nebo náboženské poučky.

Stačí pozorovat.

Pokud v sobě toto objevíme, zprvu se nám tato situace nemusí zdát jako závažný problém.
Zprvu je pozorováno, že takovéto iracionální myšlení je přítomno jen tu a tam.
A že problém, který to způsobuje, je přítomen jen tu a tam, že to jsou ojedinělé incidenty. Nebo spíš nehody, které snad vznikly souhrou okolností. Měli bychom se nad tím hlouběji a do detailu zamyslet.
Pokud ale víme, že problém iracionality v naší mysli existuje, pak je dobré připustit, že tento problém bude přítomen ve všech oblastech našeho života, kam vstupuje mysl, a nebude časově omezený jen na některé námi objevené incidenty.

To by možná nebyl problém sám o sobě, ale velmi často takovéto iracionální myšlení a jednání vyústí v sebe-násilí nebo násilí na ostatních. Tedy tyto incidenty mají závažné následky a utrpení.
K tomuto řešitelnému problému pak přidá komplikace to, že tento proces je schopen vykolejit přirozenou inteligenci a zapojit mysl do služeb této iracionality.
To, co tuto jednoduchou situaci k pochopení a řešení zablokuje a udělá ji téměř neřešitelnou, je fakt, že si tuto situaci neuvědomujeme a nepovažujeme ji za veliký problém.

Z tohoto vznikají zajímavé otázky:
Je možné si po chvilce tento problém uvědomit?

Jak je možné, že si tento problém běžně neuvědomujeme? Co tomu brání?
Jak je možné, že i když si tento problém uvědomíme, přesto mu nedáme významnou prioritu v denním životě?
Jaké struktury v nás mají zájem vyhnout se řešení tohoto problému?

Jen na závěr chci říct:
Potřebujeme skutečně nadpřirozeno, speciální exotická slova, mysteriozní metody nebo boha, abychom mohli tyto otázky zodpovědět? Ne, nikoliv. Ty jsou jenom výtvory naší zmatené mysli a jsou dobré jen k tomu, abychom si dle nich uvědomili, jak hluboce je naše mysl zmatena a jak přesně se to projevuje.